Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas

 

Apie kompanijąBendra informacija

UAB draudimo kompanija “Lamantinas” įsikūrė 1994m.lapkričio mėn. Įstatinis kapitalas – 3.85 mln. EUR. Bendrovės akcijos priklauso vienam fiziniam asmeniui. Pagrindinė kompanijos vykdoma veikla – atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas. Dar 1998 m. UAB “Lamantinas” susidomėjo šia draudimo rūšimi. Pagal šią draudimo rūšį “Lamantinas” užima didžiausią rinkos dalį ir tikisi šią poziciją išlaikyti ateityje.

Akcininkai

  • Bronius Bradauskas: 100% akcijų

Valdyba

  • Danguolė Bradauskienė: valdybos pirmininkė, generalinė direktorė
  • Daiva Radzevičienė: valdybos narė, pirmoji generalinės direktorės pavaduotoja, vyr. finansininkė
  • Vaida Stravinskaitė: valdybos narė, vyriausia rizikos vertintoja

Aktuali informacijaDokumentai ir tvarkos

Draudžiamųjų įvykių pranešimo ir išmokų mokėjimo tvarka

Draudiminis įvykis yra teisės aktuose numatyta tvarka ir atvejais draudimo liudijime (polise) – garantijoje nurodytų importo- eksporto muitų ir mokesčių nesumokėjimas.
Apie draudiminį įvykį draudiką (UAB DK “LAMANTINAS”) informuoja LR muitinės įstaigos.
Draudimo išmoka sumokama muitinės įstaigai per laikotarpį, nustatytą sutartyje su LR Muitinės departamentu.
Draudimo išmokos dydį nurodo muitinė pateiktoje pretenzijoje, pridedant dokumentus, įrodančius Draudėjui priskaičiuotų muitų ir kitų mokesčių sumą. Draudimo išmokos dydis negali būti didesnis už draudimo liudijime (polise) – garantijoje nurodytą draudimo sumą.
Draudėjui dalinai įvykdžius savo įsipareigojimus (sumokėjus muitinei dalį muitų ir mokesčių), draudimo išmokos suma mažinama Draudėjo sumokėta suma.
UAB DK “LAMANTINAS”, išmokėjus muitinei draudimo išmoką, tos sumos ribose pereina reikalavimo teisė, kurią turėjo muitinė pagal galiojančius įstatymus, į Draudėją.

Finansinės ir kitos ataskaitos

Draudimo agentai ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu skelbiame UAB draudimo kompanijos Lamantinas draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą, kuris yra nuolatos atnaujinamas.
UAB draudimo kompanijos Lamantinas draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašas

KontaktaiUždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija “LAMANTINAS”

Įmonės kodas:

110062097

Banko rekvizitai:

Luminor Bank AB a.s. LT57 4010 0424 0002 1468 SWIFT: AGBLLT2X

Centrinė buveinė

Adresas:

Z. Sierakausko g.15A, Vilnius LT-03105

Telefonai:

+370 (5) 233 52 38
+370 (5) 233 52 39
+370 (5) 233 52 40
+370 (5) 233 30 92 (faks)
+370 (612) 48 012

Darbo laikas:

Pirmadienis – Penktadienis 10:00 – 15:00

El. paštas:

[email protected]

Klaipėdos agentūra

Adresas:

J. Karoso g.20, Klaipėda LT-92142

Telefonai:

+370 (46) 41 04 25
+370 (46) 48 51 30 (tel/faks)
+370 (612) 48 011

Darbo laikas:

Pirmadienis – Penktadienis 10:00 – 15:00

El. paštas:

[email protected]